STAPPEN UIT HET BOARDROOM VANWEGE NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Board software

Evaluaties plus retraites van de raad bieden top platforms aan het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen betreffende kwesties, u bevorderen betreffende discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In vaak bedrijven zijn deze processen standaard terechtkomen en passen ze dus keurig in de activiteitenkalender van de raad van bestuur en verstrekken ze een mogelijkheid voordat het bestuur om niets alleen een uitvoerende bestuurders, maar tevens het andere senior bedrijfsvoering te vinden. Board assessments zijn geen evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Er is genkel magische formule voor dezelfde beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is vanwege de openhartige opvattingen van elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan wanneer een groep. De evaluaties variëren enorm qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op alles, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties betreffende elke regisseur. Het besturen van een bedrijf is een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen beheersen worden opgebruikt door urgente kwesties van de dag. Een effectieve manier vanwege het stuk voor stuk in perspectief te accommoderen, is sinds uit een beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voordat bestuurders door belangrijke doelen te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen bij minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties plus behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling met het handelsbedrijf.
  • Bouw consensus plus los nieuwe meningsverschillen bij voordat zij problemen kunnen worden.

board management software

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid plus vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden bestaan om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn een paar suggesties:

  • Regel voor elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om plaatsen toe te wijzen aan elke bestuurder om op een diner te vertrekken zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in uw loop betreffende een jaar de gebeurtenis heeft vanwege naast iedere andere directeur te zitten en board-room.nl daarmee te praten.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of een leidende directeur, als een voorzitter lid is met het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met een individuele bestuurder om beslist maaltijd te horen van de directeur over u bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan ook problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie bestaat.
  • Een CEO behoren minstens een keer per jaar betreffende elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te horen die een directeur bezit over u bedrijf, de management plus de prestaties van de CEO. Het NED-voorzitter, indien die er is, moet hier nauw bij belanden betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen het stoel erbij lobbyen precies waar zich soms spanningen alsof problemen plaatsvinden.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête alsof een vertrouwelijk interview van elk bestuurslid, vaak verricht door de voorzitter, een hoofdregisseur alsof een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is u creëren met een omgeving waarin respondenten openhartig is. Ze moeten er zeker van bestaan dat hun antwoorden niet aan hen kunnen belanden toegeschreven en dat ze zich niet persoonlijk voor het hele bord willen schamen sinds wat iemand anders in de groep aangaande hen zal zeggen. Een evaluatie moet worden gevolgd door dezelfde rapport aan de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, bij individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet louter de persoon die de onderwerp is van zo’n opmerking een opmerking te zien brengen. Mensen bezitten een hele natuurlijke neiging om zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om dit weerstand bij verminderen, zijn om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van het oefening ben om de prestaties erbij verbeteren bij plaats met kritiek bij leveren op prestaties alsof gedrag. Het behandelen met beoordelingen indien een toekomstgericht planningsproces, bij plaats met een achteraf uitziende kritiek, kan dezelfde meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien van het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niet zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is u tijd voor het bestuur. De retraite wordt een locatie voor groepsdiscussie met de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen belanden opgelost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *